Need to #program this #baby… #korg #emx1

via Instagram http://bit.ly/2FoZchd